Văn hóa doanh nghiệp

 

Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc tại BTP là sẵn sàng trực chiến, quyết liệt và hiệu quả. Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, văn hoá của BTP đề cao tính Sáng tạo, theo đuổi cái đẹp, tính Duy mỹ và luôn Cam kết - Hành động trong môi trường Văn minh hiện đại. Đòi hỏi mỗi thành viên BTP phải thấm nhuần những giá trị cốt lõi để luôn nỗ lực tạo nên một khối sức mạnh đưa BTP phát triển vững bền, thay đổi các quan niệm cũ, lỗi thời, lan toả những giá trị tốt đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Từ Ban Lãnh đạo tới tất cả CBNV của Tập đoàn luôn tạo lập bầu không khí thân thiện, gắn kết “Đồng lòng – Chung sức – Cùng phát triển” để mỗi thành viên đều có thể hoà nhập và cảm thấy BTP như là ngôi nhà thứ hai của mình. Cá nhân mỗi thành viên luôn ý thức được hành vi của mình, đối với đồng nghiệp phải hỗ trợ, chia sẻ, đối với khách hàng, đối tác phải hoà nhã, chu đáo, tận tình. Để xây dựng được nét văn hóa này, Tập đoàn luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, công bằng và tạo cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài cho tất cả cán bộ nhân viên.

Trong ngôi nhà chung BTP, các thành viên không chỉ quyết liệt trong công việc mà khi tham gia các hoạt động nội bộ, hoạt động vì cộng đồng, các thành viên luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khoá luôn được chú trọng tại BTP Holdings nhằm nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết tình cảm giữa tất cả thành viên cũng như với Ban lãnh đạo trong Tập đoàn. Đồng thời, tạo điều kiện và khuyến khích các nhân viên phát huy tối đa tính sáng tạo để tạo ra giá trị thành công của mỗi cá nhân cũng như giá trị mới, thành tựu mới của BTP.

Chiến lược con người
Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, BTP Holdings coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.
Đọc tất cả
Môi trường và Cộng đồng
Thực hiện sứ mệnh của mình cùng với giá trị Văn minh hiện đại mà BTP Holdings luôn hướng đến
Đọc tất cả
Văn hóa doanh nghiệp
Môi trường làm việc tại BTP là sẵn sàng trực chiến, quyết liệt và hiệu quả. Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn
Đọc tất cả