Chiến lược con người

 

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, BTP Holdings coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiểu “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, Tập đoàn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng nhân sự có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của Tập đoàn là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn. Cam kết của BTP Holdings:

  • Đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của người lao động, đảm bảo mọi người được quan tâm chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần như đã cam kết trong sứ mệnh của Tập đoàn.
  • Đảm bảo xây dựng các chế độ đãi ngộ công bằng, minh bạch; Có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng CBNV có đủ năng lực thực hiện công việc; Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển; Đề cao những ý tưởng mới, tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn.
  • Lắng nghe CBNV và đánh giá chính xác, kịp thời, công bằng và công khai.
Chiến lược con người
Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, BTP Holdings coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.
Đọc tất cả
Môi trường và Cộng đồng
Thực hiện sứ mệnh của mình cùng với giá trị Văn minh hiện đại mà BTP Holdings luôn hướng đến
Đọc tất cả
Văn hóa doanh nghiệp
Môi trường làm việc tại BTP là sẵn sàng trực chiến, quyết liệt và hiệu quả. Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn
Đọc tất cả