Đối với khách hàng

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Lấy khách hàng là trọng tâm” là ưu tiên hàng đầu và trở thành một phần trong văn hoá doanh nghiệp tại BTP Holdings.

  • Phát triển sản phẩm dựa theo nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng. Tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện.
  • Mở rộng kênh giao tiếp đa chiều để tiếp cận, tương tác với khách hàng và để khách hàng tự lựa chọn kênh tương tác.
  • Xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ “hệ sinh thái BTP” để đáp ứng mọi nhu cầu và mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
  • Phát triển văn hoá doanh nghiệp với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Tập đoàn và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đặt mình vào vị trí của khách để đánh giá và xử lý mọi vấn đề phù hợp nhất với từng khách hàng.
  • Xây dựng hệ thống giao tiếp, ứng xử với khách hàng, quy định rõ hành vi chuẩn mực và tương tác một cách phù hợp với công chúng.
  • Triển khai các hoạt động, chương trình chăm sóc khách hàng nhằm tạo dựng cảm xúc tích cực, gia tăng quyền lợi tiến tới nâng tầm chất lượng cuộc sống từng khách hàng.
  • Đồng hành cùng khách hàng trong các chương trình hoạt động xã hội, thiện nguyện, tương thân tương ái, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng một cách bền vững.