Phát triển bền vững

 Vững bước tiên phong

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, BTP Holdings định hướng mục tiêu thành một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam sản xuất – kinh doanh thương mại trong nước và quốc tế, tư vấn đầu tư nước ngoài và dịch vụ marketing chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt.

Với tinh thần khai phá, tiên phong mở đường, BTP Holdings luôn mang tới những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, tạo sự khác biệt với phong cách mới và chất lượng cho người Việt.

Chiến lược con người
Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, BTP Holdings coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.
Đọc tất cả
Môi trường và Cộng đồng
Thực hiện sứ mệnh của mình cùng với giá trị Văn minh hiện đại mà BTP Holdings luôn hướng đến
Đọc tất cả
Văn hóa doanh nghiệp
Môi trường làm việc tại BTP là sẵn sàng trực chiến, quyết liệt và hiệu quả. Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn
Đọc tất cả