Lễ kickoff khối Kinh doanh CSSK miền Bắc “Thương vụ triệu đô – Bán hàng bùng nổ”

Lễ kickoff khối Kinh doanh CSSK miền Bắc “Thương vụ triệu đô – Bán hàng bùng nổ”