BTP HOLDINGS TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TALKSHOW

BTP HOLDINGS TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TALKSHOW "GO-LIVE ERP - CHUYỂN ĐỔI SỐ DẪN LỖI PHÁT TRIỂN"

Trong sáng 28/12/2023, BTP Holdings đã tổ chức Talkshow "GO-LIVE ERP - Chuyển đối số dẫn lối phát triển" cho toàn thể CBNV của tập đoàn. Đây là một trong những hoạt động góp phần giúp BTP-ers hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số nói chung và Hệ thống Quản lý Tài nguyên Doanh nghiệp ERP nói riêng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để CBNV các bộ phận, phòng ban hiểu rõ hơn về chức năng của nhau, tăng sự gắn kết hơn, và cùng đồng lòng, sát cánh trên những chặng đường phát triển tiếp theo của Tập đoàn. Talkshow được tổ chức bằng cả hình thức online và offline, kết nối tất cả các chiến binh của BTP tại 2 miền Nam Bắc.

Tại đây, các BTP-ers đã chia sẻ những suy nghĩ và đánh giá của mình về mục tiêu Số hóa của Tập đoàn nói chung và việc triển khai áp dụng phần mềm ERP nói riêng. Bên cạnh đó, dựa trên tinh thần “Đổi mới tư duy – Cùng nhau tăng tốc”, mọi người cũng đã có những phản hồi, góp ý về thực trạng, thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, định hướng và giải pháp trong thời gian tới để hệ thống ERP ngày càng hoàn thiện, sẵn sang “Go-live” ngày 01/01/2024 tới.

BTP Holdings sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo để toàn bộ CBNV nắm rõ mục tiêu, lộ trình, phương thức triển khai chuyển đổi số và đồng bộ triển khai “văn hóa ERP” trong toàn Tập đoàn.

Xem thêm những hình ảnh về buổi Talkshow tại đây.