KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày đăng: 07/10/2019

I. Mô tả công việc
1. Chức năng, nhiệm vụ
– Quản lý phòng Tài chính kế toán ( 10 người)
– Xây dựng hệ thống kế toán Thuế và kế toán Quản trị của doanh nghiệp
– Tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành và báo cáo các công việc của phòng kế toán theo nội dung Thuế và Quản trị
– Tổ chức lập sổ sách, báo cáo quản trị, thuế hàng tháng, quý, năm
– Thực hiện công tác Quyết toán thuế (Thuế VAT, TNDN, TNCN) theo quy định của Nhà nước
– Phân tích và cung cấp các số liệu cho Lãnh đạo khi cần
– Cảnh báo các nghiệp vụ kinh tế có nguy cơ rủi ro về hiệu quả và Pháp luật
– Lập kế hoạch về nhu cầu vốn theo năm, quý, tháng
– Kiểm soát, kiểm tra tính hợp Pháp, hợp lý, hợp lệ của các chi phí phát sinh
– Tổ chức phân loại, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ phát sinh
– Tổ chức theo dõi, tổng hợp, quyết toán các dự án, hợp đồng
– Báo cáo tiến độ thực hiện của dự án, hợp đồng thể hiện bằng tiền
– Báo cáo lãi – lỗ của từng dự án, hợp đồng
– Theo dõi và tổ chức xử lý công nợ
– Tổ chức thực hiện kiểm kê hang hoá tại văn phòng, kho, shop,…hàng tháng hoặc đột xuất sau khi có số liệu kiểm kê của kế toán viên.
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ và giữ bí mật về các chứng từ kế toán của Công ty
– Xây dựng kế hoạch Tài chính ngắn hạn và dài hạn cho Tập đoàn theo mục tiêu Lãnh đạo đề ra. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt
– Lập kế hoạch và kiểm soát thu – chi của Tập đoàn. Hoạch định các định mức chi phí (chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh, chi phí quản lý,..) theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của Doanh nghiệp
– Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
– Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán
– Xây dựng các quy trình, quy định cho phòng kế toán theo yêu cầu của Công ty
– Hướng dẫn kế toán viên lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế chính xác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo, Cơ quan thuế
– Kiểm soát và đảm bảo các chứng từ kế toán được thực hiện chính xác 100% theo quy định của quy chế tài chính công ty
– Thực hiện báo cáo tài chính cuối năm
– Thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất Bắc Nam
2.Thực hiện kiểm soát công tác kế toán của chi nhánh/VP miền Nam
– Thống nhất kế toán hai miền Nam – Bắc về sơ đồ hạch toán, hệ thống các quy trình, quy chế áp dụng đối với phòng kế toán trong Công ty
– Hàng ngày đôn đốc và phối hợp với Kế toán thanh toán kiểm tra và kiểm soát các khoản thu chi của kế toán miền Nam gửi. Đề nghị Kế toán miền Nam cung cấp chứng từ và giải trình nếu có các khoản chi bất hợp lý. Cuối tháng chỉ đạo các KTTT tổng hợp các vấn đề bất thường trong thu – chi miền Nam gửi kế toán trưởng cùng giải trình kế toán miền nam. Kế toán trưởng kiểm tra trước khi gửi GĐTC, BGĐ nếu có
– Đôn đốc kế toán tổng hợp 2 miền Nam Bắc trong việc đối chiếu công nợ nội bộ hàng tháng
– Đôn đốc KTT miền Nam chuẩn bị số liệu họp BGĐ định kỳ đến ngày 25
– Đôn đốc KTT miền Nam thực hiện việc kiểm kê hàng hoá hang tháng.
– Theo dõi, nhắc nhở các công việc BGĐ giao cho KT Miền Nam phải chỉnh sửa hoàn thiện
– Tham gia kiểm toán BCTC miền Nam định kỳ theo sự chỉ đạo của BGĐ
II. Yêu cầu:
– Nữ, tuổi từ 35 – 48 t
– Trình độ: Đại học
– Chuyên ngành: Kế toán – kiểm toán
– Chứng chỉ: Kế toán trưởng
– Kinh nghiệm:
+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán Trưởng ở các Công ty/Tập đoàn lớn
+ Có kinh nghiệm chuyên gia về làm mảng kế toán Thuế các Công ty/ Tập Đoàn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
-Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Luật doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý liên quan
+ Luật thuế, quyết toán thuế
+ Chế độ kế toán hiện hành
+ Hạch toán các tài khoản
+ Am hiểu sâu sắc về quản lý nguồn vốn, vòng quay của vốn
+ Am hiểu các phương pháp quản lý chi phí, lợi nhuận
+ Các hình thức thanh toán quốc tế
+ Các hình thức thanh toán qua ngân hàng
+ Các thủ tục vay vốn ngân hàng, các điều kiện giải ngân
+ Lập báo cáo tài chính
+Tổng hợp và phân tích số liệu
+ Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán
III. Quyền lợi:
1. Chế độ lương, thưởng
– Mức lương: 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ.
– Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Tập đoàn;
– Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
– Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc để xét tăng lương tối thiểu 01 lần / năm
– Chế độ phúc lợi xã hội
– Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, tháng lương 13…
– Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát, Teambuilding, văn hóa – văn nghệ.
2. Môi trường làm việc
– Văn phòng làm việc hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái, sáng tạo
– Môi trường làm việc thân thiện, văn minh và đoàn kết
– Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi cho nhân sự
IV. Hình thức ứng tuyển
– Nộp CV về địa chỉ email: tuyendung@btpholdings.com.vn
– File CV ghi rõ: Họ và tên- vị trí ứng tuyển
– Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2019

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỨC BTP HOLDINGS

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký