Hành trình chuyển đổi số: BTP Holdings chính thức triển khai hệ thống CRM và CDP cùng đối tác Novaon Tech

Hành trình chuyển đổi số: BTP Holdings chính thức triển khai hệ thống CRM và CDP cùng đối tác Novaon Tech

Ngày 07/12/2022, tại trụ sở Văn phòng Tập đoàn BTP đã diễn ra thành công buổi lễ kickoff hợp tác chiến lược giữa BTP Holdings và đối tác Novaon Tech. Tại đây, đại diện Ban Lãnh đạo 02 bên đã chính thức cùng nhấn nút khởi động triển khai thực hiện hệ thống CRM và CDP để khai thác, tối ưu việc vận hành và quản lý nguồn khách hàng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của Tập đoàn BTP.

Trong những năm gần đây tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết và trở thành yêu cầu bắt buộc trong kỷ nguyên 4.0 nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển. Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ là chuyển dịch mô hình kinh doanh từ tập trung hệ thống nhà phân phối truyền thống chuyển sang hướng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng qua kênh online và được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh người dùng đã có nhiều sự thay đổi hành vi mua sắm sau đại dịch Covid-19.

Trước những thay đổi tất yếu của thị trường và linh hoạt trong việc chuyển dịch mô hình kinh doanh, Ban Lãnh đạo BTP Holdings đã nhanh chóng thúc đẩy triển khai các giải pháp tối ưu để quản trị tốt nhất nguồn lực khách hàng, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hoá chi phí. Và giải pháp triển khai ứng dụng CRM và CDP của đối tác Novaon Tech đã được lựa chọn để giúp BTP Holdings quản trị hiệu quả nguồn lực doanh nghiệp, tối ưu quy trình vận hành, tối ưu chi phí và thúc đẩy tăng trưởng vượt trội.

Với chiến lược định hướng phát triển bền vững, trong công tác quản trị Ban Lãnh đạo BTP Holdings luôn đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của Tập đoàn. Cùng với việc đầu tư liên tiếp triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP và đến ngay là quản trị nguồn lực khách hàng hệ thống ứng dụng CRM và CDP là những bước tiến chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện của Ban Lãnh đạo Tập đoàn đầu tư cho hành trình chuyển đổi số và hệ sinh thái của BTP.

Từ sự chủ động của Ban Lãnh đạo Tập đoàn và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBNV, tin tưởng rằng việc chuyển đổi số sẽ góp phần giúp BTP Holdings phát triển bền vững, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, gia tăng chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, đưa BTP Holdings thành công trên con đường chinh phục khách hàng và là bước ngoặt trên hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong tương lai.