Chiến lược doanh nghiệp và chiến lược Marketing

Date: 17/01/2017

Tuy nhiên, do mục tiêu marketing xuất phát từ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nên người ta bắt đầu bằng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp/tập đoàn, rồi mới triển khai chiến lược marketing của đơn vị kinh doanh.

Chiến lược marketing là gì?

Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là doanh thu, khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu marketing. Còn cách mà doanh nghiệp ấy sẽ làm để đạt được mục tiêu thì gọi là chiến lược marketing.

Chiến lược doanh nghiệp và chiến lược Marketing

Mô hình OSTI

Mô hình OSTI là khuôn mẫu để xác định qui trình quản trị kế hoạch của một công ty và xác định vai trò, chức năng của từng cấp lãnh đạo trong quá trình hoạch đinh và triển khai mục tiêu (Objective), chiến lược (Strategy), chiến thuật (Tactics), và triển khai thực hiện (Implementation)

3 cấp chiến lược

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
Chiến lược danh mục thị trường/sản phẩm
Chiến lược giải pháp khách hàng

Chiến lược marketing về mặt cơ bản giải quyết những vấn đề sau

Thị trường mà doanh nghiệp sẽ cạnh tranh là gì (xác định thị trường).
Đối với năm kế hoạch sắp đến, doanh nghiệp sẽ tấn công hay sẽ phòng thủ (định hướng chiến lược)
Khách hàng của công ty là ai (xác định khách hàng trọng tâm).

Sản phẩm/dịch vụ của công ty sẽ được định vị như thế nào. Tại sao khách hàng phải mua hàng của công ty mà không phải là hàng của đối thủ cạnh tranh (định hướng chiến lược cạnh tranh).
Công ty sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh, truyền thông …(marketing mix)

Marketing Mix (4P) thường được dùng để triển khai cụ thể chiến lược marketing vào từng (phân khúc) thị trường thông qua kế hoạch chi tiết của từng sản phẩm, kênh, truyền thông và giá. Cụ thể là:

Product: các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm, định vị, hủy bỏ, sữa chửa, bổ sung, thiết kế mẫu mã, bao bì v.v.
Place: chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng.
Price: chính sách chung về giá cần được tuân theo đối với từng nhóm sản phẩm cho từng phân khúc thị trường.
Promotion (hay còn được gọi là communication): chính sách chung về truyền thông, các hoạt động tiếp xúc với khách hàng như là: quảng cáo, đội ngũ bán hàng, khuyến mãi, quan hệ cộng đồng, hội chợ triễn lãm, thư tín, trung tâm dịch vụ khách hàng, internet v.v.

Từ cơ sở 4P nầy có người phát triển thêm thành 7P: thêm physical evidence, process, people

Nguồn: Marketingchienluoc.com

Xem tin tức khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỨC BTP HOLDINGS

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký

Loading